نقشه ماه گرفتگی كلی در ایران دوشنبه ۶ مهر 1394

 


مردم سراسر ایران در بامداد روز دوشنبه ششم مهرماه می توانند به تماشای یک ماه گرفتگی کلی بنشینند.

شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در توضیح روند وقوع این ماه گرفتگی که پایان آن در هیچ نقطه ای از ایران دیده نشده و در مناطق شرقی کشور، غروب ماه حتی قبل از گرفت کلی آن است اعلام کرد: ورود لبه ماه به سایه زمین در ساعت ۴ و ۳۷ دقیقه بامداد دوشنبه رخ می دهد و در ساعت ۵ و ۴۱ ثانیه، سایه زمین تمام قرص ماه را می پوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز می شود.

در ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه ماه ماه گرفتگی کلی تمام شده و ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) می‌کند.

پایان ماه گرفتگی در ساعت ۷ و ۵۷ دقیقه بامداد دوشنبه است.

این گرفتگی که در سراسر کشور قابل رویت است به جز شرق آسیا و بخشهایی از آسیای میانه، اقیانوسیه و بخش کوچکی از آلاسکا از سراسر دنیا قابل رویت است.


آغاز گرفتگی: ساعت ۴ و ۳۷ دقیقه بامداد

آغاز گرفتگی كلی: ساعت ۵ و ۴۱ دقیقه بامداد

پایان گرفتگی كلی: ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه بامداد

پایان گرفتگی: ساعت ۷ و ۵۷ دقیقه بامداد

ماه گرفتگی 19 آذرماه 1390 - عکس: اکبر نعمتی


صفحه فیس بوک ما

Moon