علمی

کهکشان ها، مجموعه ای از ستارگان هستند
کهکشان ها، مجموعه ای از ستارگان هستند
ستارگان، سحابی ها، منظومه های فراخورشیدی همه و همه اجزای تشکیل دهنده ی کهکشان ها هستند. اجرامی که ما در آسمان شب می بینیم همگی در یا کهکشان هستند یا در درون کهکشانی قرار دارند. در این مقاله سعی داریم ستاره شناسان پارسی را با اطلاعات پایه ای درباره کهکشان ها آشنا کنیم. با ما همراه باشید