پارسِک (به انگلیسی: Parsec) (نماد: pc) یکی از واحدهای سنجش مسافت در ستاره‌شناسی است. یک پارسک برابر ۳۰٫۹ تریلیون کیلومتر (۱۹٫۲ تریلیون مایل) و معادل ۳٫۲۶ سال نوری است.

پارسک فاصله‌ای است که اختلاف منظر خورشید مرکزی یک جسم آسمانی مانند ستاره، برابر یک ثانیه قوسی دیده شود. در واقع فاصله‌ای که از آن فاصله، شعاع مدار زمین که برابر یک واحد نجومی (۱AU) است، برابر یک ثانیه قوس دیده شود. یک پارسک برابر با ۳٫۲۶ سال نوری است.

پارسک

نام پارسک از هم‌آمیزی بخش‌هایی از دو واژه parallax (اختلاف منظر) و arc second (ثانیه قوسی) تشکیل شده‌است.

یکی از واحد های بیان فواصل نجومی که برابر با 3.259 سال نوری و 206000 واحد نجومی است .پارسک(pc)  در واقع فاصله ای است که فاصله متوسط زمین تاخورشید یعنی یک واحد نجومی به اندازه یک ثانیه قوسی دیده می شود.کیلوپارسک(  kpc )برابر با 1000 پارسک ،مگاپارسک( mpc)برابر با یک میلیون پارسک از دیگر واحدهای بزرگ مورد استفاده در ستاره شناسی می باشد. برای نمونه گفته می شود فاصله خورشید تا مرکز کهکشان راه شیری 8 کیلوپارسک است.

نزدیک ترین ستاره (پروکسیماقنطورس) در فاصله ی ۲/۴ سال نوری قرار دارد که برابر است با ۳/۱ پارسک. بنابراین اختلاف منظر سالانه ی آن 0.76 ثانیه ی قوسی است.

کوچکترین اختلاف منظری که می توان به دقت اندازه گیری کرد در حدود 0.02 ثانیه است که تقریبا برابر با ۵۰ پارسک است.

1 Parsec = 3.08567758 × 1016 meters

پارسک

پارسک