صورت فلکی اسد با نام اختصاری Leo در صور فلکی منطقة البروجی است. این صورت فلکی در فصل بهار در نیمـکره شمالی و در پاییـز در نیمکره جنوبی قابل مشاهده است. در انتهای قسمت غربی این صورت فلکی ، شکلی همانند داس دیده می‌شود. این شکل نشانگر سر شیر است. مثلثی ، ساق پا و دم را بوجود می‌آورد و یک 6 ضلعی بدن آن را تشکیل می‌دهد.

افسانه صورت فلکی اسد

شیر - اسد - Leo
صورت فلکی اسد حتی در زمان مصریان باستان هم مورد احترام بوده است ، زیرا به هنگام طغیان سالانه با برکت رود نیل خورشید در این صورت فلکی قدم می گذاشت . این طغیان برای باروری زمین اهمیت داشت . امروزه هنوز هم فواره های سنگی زیبایی به شکل شیر ، که در آنها آب از دهان مجسمه سنگی جاری است ، ارتباط این صورت فلکی را با طغیان رود نیل به یاد بینندگان می آورد .

این صورت فلکی نافذ و درخشان همچنین انسان را با یاد هرکول قهرمان بزرگ افسانه ای یونان می اندازد . این قهرمان ماموریت داشت شیرنیمیا را که در نزدیکی قصبه نیمیا ( nemea ) موجب اذیت و آزار و اضطراب مردم شده بود ، از پا در آورد . جانور درنده عملا" شکست ناپذیر و پوست او سخت تر از فولاد بود . غاری که شیر در آن می زیست دو راه خروجی داشت و جانور درنده به راحتی می توانست خود را نجات دهد . هرکول یکی از راههای خروجی را بست و بر سر راه خروجی دیگر به کمین شیر خطرناک  و ترسناک نشست . سرو کله جانور درنده خیلی زود پیدا شد . هرکول با کمان خود نیزه هایی به سوی حیوان انداخت ، ولی نیزه ها به پوست سخت جانور کارگر نیفتاد و کمانه کرد . هرکول بالاخره موفق شد حیوان درنده را با دستهایش خفه کند . جانور مرده نیز برای هرکول مشکلات زیادی ایجاد کرد ، زیرا کندن پوست حیوان با ابزار معمولی غیر ممکن می نمود . تنها یال شیر که سخت تر از الماس بود ، توانست به قهرمان کمک کند تا عاقبت پوست را پاره کند و از بدن جانور جدا سازد . او پوست با شکوه و فولاد مانند شیر را در بر کرد و به این ترتیب خود ، روئین تن و شکست ناپذیر شد .

خدای خدایان صورتهای فلکی زئوس ، عاقبت شیر را به یکی از زیباترین صورتهای فلکی منطقة البروج تبدیل کرد ، تا ما را در تمام زمانها به یاد پیکارهای قهرمانانه هرکول بیاندازد . بسیاری از اقوام باستانی ستاره اصلی صورت فلکی را که " قلب الاسد " نام دارد مظهر قدرت و فرمانروای آسمان می شمردند . ایرانیها آن را یکی از چهار نگهبان آسمان می دانستند که ثروت ، قدرت و افتخار با خود می آورد . امروزه می دانیم که ستاره قلب الاسد حدود 85 سال نوری از زمین فاصله دارد و ۳۵۰ بار نورانی تر از خورشید می درخشد .


برخی می‌گویند که ارتباط این صور فلکی با خدای خورشید حاصل انطباق این صورت فلکی در منطـقة البروج بابلی با انقلاب تابستانی است. صورت فلکی اسد در تاریخ مـصر ، جایگاه طلوع خورشید پس از آفرینش آن (در نزدیکی ذنب الاسد) می‌باشد واز این رو به آن خانه خورشید نیز می‌گویند.

شیر - اسد - Leo

مهمترین ستاره های قابل مشاهده در صورت فلکی اسد


alpha - اسد:
نورانی ترین ستاره این صورت فلکی ستاره آلفا - اسد یا قلب اسد می‌باشد . این ستاره آبی - سفید از رده طیفیB 7 با قـدر ظاهری ۱/۳۵+ است. هرگاه با دوربین دوچشمی یا تلسکوپ کوچک به آن نگاه کنید همدم کم نورتر آن از قدر ۸+ را خواهید دید.

beta-اسد:
در سردم شیر ستاره زیبای آبی - سفید بتا-اسد یا ذنب الاسد قرار دارد. این ستاره از رده طیفی A3 در رشته اصلی واقع شده و دارای قدر ۲/۱۴+ است.

gamma-اسد:
این ستاره که به آن Algieba (یال شیر) گویند یک ستاره دوتایی بسیار زیبا است. مؤلفه پر نورتر این غول سرخ - نارنجی از رده طیفی k1 با قدر ۲/۶۱+ و مؤلفه کم نورتر یک غـول زرد از رده طیفـی G7 با قدر ظاهری ۳/۰۸+ می‌باشد. هرگاه با تلسکـوپی کوچک به این ستاره بنـگرید، قادر به تفــــکیک آن خواهید بود و اگر با دوربین دو چشمی به شـکار آن بروید ستاره 40- اسـد که ستاره‌ای از قدر ۵+ است و هیچ ارتباطی با این مجموعه ندارد در کنار آنها دیده می‌شود.

delta-اسد:
این ستاره از رده طیفی A4 است و دارای قدر ظاهری ۲/۵۶ + می‌باشد.

kesi - اسد:
این ستاره از رده طیفی F0 با قدر ظاهری ۳/۴۴ + می‌باشد. این ستاره یک مجموعه سه تایی بصـری تشکیل می‌دهد که بوسیله یک دوربین دو چشـمی دو همـدم دیگر آن از قدر ۶+ دیده خواهد شد. این سه ستاره از لحاظ فیزیکی هیچ ارتباطی با یکدیـگر ندارند.
tav - اسد: این ستاره از رده طیفی G8 با قدر ظاهری ۴/۹۵+ یک ستاره دوتایی بوده و هرگاه با دوربین دو چشـمی به آن بنگرید همدم دیگر آن را با قـدر ۰/۷+ خواهید دید.

omega - اسد:
این ستاره یک ستاره دوتایی بوده که به سختی قابل تفکیک می‌باشد و حداقل قطر دهانه تلسکوپ می‌بایست mm ۲۵۰ باشد. ستارگان این مجموعه با دوره تناوب ۱۱۷ سال به دور یکدیگر می‌گردند.

54-اسد:
این ستاره از رده طیفی A1 با قدر ظاهری ۴/۵ + و درای همدمی با قدر ظاهری ۶/۳ + است.

R اسد:
ستاره غول سرخ - R اسد یک ستاره متغیر بلند دوره از رده طیفی M8 است. تغییرات قدرآن از ۵/۸+ تا ۱۰/۰+ می‌باشد. دوره این تغـــییرات برابر ۳۱۲ روز است.

شیر - اسد - Leo

بارش شهابی اسدی


این بارش از معروفترین بارشهای شهابی سالیانه است و در طول چند سال اخیر شاهد طوفانهای شهابی از آن بوده‌ایم. بازه فعالیت آن بین ۱۴-۲۱ نوامبر بوده و اوج آن در روز ۱۷نوامبر قرار دارد.

بارشalpha - اسدی:
این بارش از از نوع بارشهای رادیویی بوده و در طول دوره ای از ۱۳ ژانویه تا ۱۳ فوریه فعال می‌باشد.

بارش beta-اسدی:
این بارش از ۱۴فوریه تا ۲۵ آوریل فعال بوده و اوج بارش درروز ۲ مارس است.


بارش delta-اسدی:
در همین ایام بارش دیگری که از تاریخ ۴ اوت تا ۱۲ سپتامبر فعال بوده و که اوج فعالیت آن در روز ۲۲ فـوریه اتفاق می‌افتد.


بارش gamma - اسدی:
بارش ضعیف دیگری که از تاریخ ۴ اوت تا ۱۲ سپتامبر فعال بوده ، بارش gamma - اسدی است. اوج این بارش در۲۵ اوت است.


بارش ro - اسدی:
این بارش از نوع رادیویی بوده و در پی مطالعات انجام گرفته در طی سال ۱۹۶۰ میلادی کشف شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که طی ایام ۱۴-۱۵مارس فعال باشد.


بارش sigma-اسدی:
این بارش از ۹ فوریه تا ۱۳ مارس فعال بوده و اوج بارش درروز ۲۶ فوریه است.

ستاره متغیر R - اسد


R-اسد به عنوان یکی از درخشانترین و آسانترین ستاره‌های متغیر قابل مشاهده آسمان مطرح است. این متغیر با میانگین تغییرات قدر بین ۵/۸ تا ۱۰/۰ را به را حتی بدون کمک هر گونه تجهیزات گران قیمت می‌توان مشاهده کرد. با تغییرات درخشــندگی چندین قـدری و دوره تناوب ۳۱۲ روزه این متغیر متعلق به دسته میرا از ستارگان متغییر بلند دوره است. از تاریخ کشفش در بیش از ۲۰۰ سال پیش ، R - اسد به عنوان یکی از پر تـوجه‌ترین متغیرهای بلند دوره محسوب می‌شود و از این نظر قابـل رقابت با همزادش « میرا » می‌باشـد. مجذوبیـت R - اسد از زمان کشفش در سال ۱۷۸۲ توسط J.A.Koch شروع شد. R- اسد پنجمین ستاره متغیر و چهارمین متغیر بلند دوره کشف شده می‌باشد.

رصد با چشم غیر مسلح


آلفا- اسد (قلب الاسد) ، در انتهای دسته داس قرار گرفته است، این ستاره و سه ستاره قلب العقرب ، دبران و فم الحوت ، از ستاره‌های باشکوه و سلطنتی ایرانیان باستان بودند. بتا - اسد به ذنب الاسد یا صرفه مشهور بوده و در قدر 2/2 است. این ستاره در دم دم شیر قرار دارد.

رصد با دوربین دو چشمی


قلب الاسد ، ستاره‌ای دوگانه ، به رنگ آبی - سفید و قدر 3/1 و حدود 86 سال نوری از ما فاصله دارد.

رصد با تلسکوپ


گاما- اسد ، یکی از بهترین ستارگان دو گانه در آسمان نیمکره شمالی ، با قدرهای 2 و4 و جدائی "4 است. مؤلفه آن برنگ آبی سیر دیده می‌شود. این ستاره در قدر 8 بوده و جدالئی آن از آلفا- اسد ΄3 است.

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

1.5      8

177"

 

 

ALPHA

 

2.5      3.5

4.4"

 

 

GAMMA

 

4          7

1"

 

 

IOTA

 

4.7      11

3.6"

 

 

CHI

 

5.8      11.4

7.6"

10  17

23  06

39    LEO

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

309.95   روز

5.5      11.7

میرا

09  47

11 25

R  LEO-pelitier's star

190.16     "

9         14.5

میرا

11  10

05  27

S    LEO

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

11

3.5'*1.3'

کهکشان مارپیچی

10 18

21  49

NGC 3190

8.9

13'*5'

کهکشان مارپیچی

09  32

21  29

NGC  2903

9

7.6'*3.3'

کهکشان مارپیچی

11  20

12  58

M66-NGC3627

10.1

9.7'*2.8'

کهکشان مارپیچی

11  18

13 05

M65-NGC3623

9.5

10'*3.3'

کهکشان مارپیچی

11  20

13  35

NGC  3628

9.7

7'*4'

کهکشان مارپیچی میله ای

10  44

11  41

M95-NGC3351

9.2

7.5'*5'

کهکشان مارپیچی

10  46

11  48

M96-NGC3368

9.3

4.6'*4'

کهکشان بیضوی

10  47

12  34

M105-NGC3379

10

1.6'*1.1'

کهکشان مارپیچی

10  48

12  37

NGC  3384

8.9

7'*4'

کهکشان مارپیچی

11  05

-00  02

NGC  3521

10.9

3'*2'

کهکشان مارپیچی

11  20

18  21

NGC  3626

{birdslider id="1" parameters=""}
{slide id="1" image="/images/constellation/leo/deep-sky/NGC3628-M65-M66.jpg" description="کهکشان های مارپیچی NGC 3628 , M66 , M65" link=""}
{slide id="2" image="/images/constellation/leo/deep-sky/M105-NGC3384-NGC3389.jpg" description="کهکشان بیضوی M105 و کهکشان مارپیچی NGC 3384, NGC 3389" link=""}
{/birdslider}