بتا خرس کوچک یا کوکب شمالی (Kochab) دومین ستاره پرنور در صورت فلکی خرس کوچک می‌باشد. است. این ستاره به همراه فرقد (گاما خرس کوچک Pherkad) از حدود سال ۲۰۰۰ پیش از میلاد تا سال ۵۰۰ میلادی نزدیک‌ترین ستاره‌ها به قطب شمال بود‌ند که به خاطر انحراف محوری کره زمین تغییر کرده است و در حال حاضر جُدَی ستاره قطبی می‌باشد.

آیا تا به حال می‌توانستید  دب اصغر را به راحتی پیدا کنید؟ تعجب آور نیست. دب اصغر کم نور بوده و نسبت به دب اکبر، کمتر شبیه یک ملاقه به نظر می‌رسد.
فقط توجه کنید که - اگر شما یک خط فرضی بین دو ستاره بیرونی در کاسه دب اکبر رسم کنید - و این خط را به سمت شمال در گنبد آسمان امتداد دهید، شما به ستاره قطبی (ستاره شمالی) می‌رسید. ستاره قطبی بخشی از دب اصغر است. این ستاره نشان دهنده پایان دسته دب اصغر است. کوکب و فرقد دو ستاره بیرونی در کاسه دب اصغر می‌باشند.

دب اکبر در آسمان شمال شرقی در شبهای بهاری دیده می‌شود.. در اواخر شب دب اکبر به سمت بالای ستاره قطبی می‌چرخد.
 دب اصغر منزلگاه کوکب شمالی و فرقد

ستاره قطبی خاص است، زیرا در محور زمین تقریبا به محل سکونت خود در آسمان اشاره می‌کند. ستاره قطبی کمتر از یک درجه از قطب سماوی شمالی واقعی در گنبد آسمان دور می‌باشد. در سال 2102، ستاره قطبی نزدیک به شمال واقعی - کمتر از نیم درجه دور خواهد بود.
این تغییر به دلیل حرکت زمین که "حرکت تقدیمی"  نامیده می‌شود رخ می‌دهد که باعث می‌شود محور زمین هر 26000 سال به دور ستارگان چرخش داشته باشد .
هزاران سال پیش، ستاره قطبی یک ستاره معمولی در آسمان شمالی بود و  برای یونانیان به نام Phoenice شناخته شده بود .

ستاره‌های دیگر عادی در آسمان شمالی در حال حاضر - کوکب و فرقد در دب اصغر - به افتخار بودن ستاره قطبی شناخته شده‌اند.

کوکب و فرقد به عنوان ستاره دوقلوی قطبی از حدود 1500 الی 500 سال قبل از میلاد بوده است. آنها هنوز هم گاهگاهی  نگهبانهای قطب نامیده می‌شوند.

کوکب در حدود 126 سال نوری فاصله دورتر قرار دارد. فرقد با فاصله بیشتر در حدود 480 سال نوری تخمین زده می‌شود. ستاره قطبی کمی بیشتر از 400 سال نوری فاصله دارد.

دب اصغر منزلگاه کوکب شمالی و فرقد

منبع:
Kochab and Pherkad in Little Dipper
By Deborah Byrd in TONIGHT
http://earthsky.org/tonight