نسخه آزمایشی بانک اطلاعات ستاره شناسان آماتور و گروه های نجومی ایران

پس از یک وقفه یک ساله، نسخه آزمایشی بانک اطلاعات ستاره شناسان آماتور ایران  راه اندازی شد، ستاره پارسی افتخار دارد تا از این طریق محیطی را فراهم نماید تا ستاره شناسان هر شهر ایران که به صورت انفرادی کار می کنند و گروه های نجومی هر شهر با یکدیگر و فعالیت های یک دیگر آشنا شوند تا در روزهای همچون روز نجوم بتوانند برنامه های خود را با یکدیگر هماهنگ نمایند.
ابتدا استان خود را انتخاب و با ثبت نام خود در بانک اطلاعات ستاره شناسان آماتور ایران فعالیت های خود را به سایر گروه ها و ستاره شناسان آماتور ایران معرفی نمایید. حتما قبل از ثبت مشخصات خود شرایط ثبت در بانک ستاره شناسان آماتور ایران را مطالعه نمایید.
دوستان گرامی خواهشمند است هرگونه خطایی را که در بانک اطلاعاتی مشاهده می کنند از طریق بخش تماس برای من ارسال نمایند.