بخش جستجو در بانک ستاره شناسان آماتور ایران فعال شد

ستاره پارسی به اطلاع تمامی علاقمندان به ستاره شناسی می رساند بخش جستجو در بانک ستاره شناسان آماتور ایران  فعال شده است و شما می توانید از این طریق ستاره شناسان و گروه های نجومی هر شهر ایران را جستجو نمایید.