ناسا یك سیارک  را به افتخار دكتر فیروز نادری، بلند پایه ترین ایرانی سازمان فضائی آمریكا ناسا، سیارک نادری نام گذاشت.

دكتر نادری دیروز در صفحه رسمی فیس بوك خود نوشت كه در مهمانی مراسم بازنشستگی وی كه در مركز پیشرانه جت یا جی پی ال در كالیفرنیا برگزار می شد، خبردار شد كه ناسا به پاس زحمات و موفقیتهای  سنگی را بنام او نامگذاری كرده است.

سیارک نادری ١٠ كیلومتر قطر دارد و تقریبا هر ٤ سال و نیم  یكبار بدور خورشید می گردد. آقای نادری میگوید از این افتخار بسیار تعجب زده  شده  است.

با این اقدام  نام فیروز نادری تا ابد در دنیای ستاره شناسی و اكتشافات فضایی جاودانه خواهد ماند