فضاپیمای کاسینی در مدار زحل این تصویر جدید را در ١٢ آوریل به تصویر کشیده است. این تصویر از فاصله ٨٧٠ میلیون مایلی (١/٤ میلیارد کیلومتر) زمین گرفته شده است.

زمین و ماه اسیر حلقه های زحل
این تصویر از فضاپیمای کاسینی ناسا، سیاره زمین را به عنوان یک نقطه کم نور در بین حلقه‌های یخی زحل نشان می‌دهد. ماه در سمت چپ زمین واقع شده است.
ناسا این تصویر جدید از فضاپیمای کاسینی را در ٢٠ آوریل ٢٠١٧ به عنوان مانور کاسینی برای رفت و برگشت نهایی آن به تیتان قمر بزرگ زحل منتشر کرد و پس از آن این فضاپیما از مابین قسمت داخلی حلقه‌های زحل عبور می‌کند. تصویر جدید کاسینی، که زمین و ماه به عنوان یک نقطه نورانی بین حلقه‌های زحل قرار گرفته است در تاریخ ١٢ آوریل، زمانی که Grand Finale در فاصله ٨٧٠ میلیون مایلی (١/٤ میلیارد کیلومتر) از زمین دور می‌شد به تصویر کشیده شده است.
ناسا می‌گوید:
اگر چه زمین در تصویر خیلی دور بوده و خیلی کوچک قابل مشاهده می‌باشد اما بخشی از زمین (جنوب اقیانوس اطلس) روبروی کاسینی قرار گرفته بود.
زمین در سمت راست، ماه در سمت چپ
ناسا افزود:
حلقه‌های قابل مشاهده در اینجا حلقه A (در بالا) با شکاف آنکه  و حلقه F (در پایین) قابل مشاهده می‌باشد. در طی این مشاهدات کاسینی به سمت حلقه دارای نور پس زمینه زوم کرده و تصویر موزاییکی از تصاویر متعدد را همراه با خورشید که توسط کمربند زحل مسدود شده است را ثبت کرد.
از زحل، زمین و دیگر سیارات درونی منظومه شمسی همه به خورشید نزدیک می‌باشند و می‌توان به راحتی چنین تصاویری از آنها گرفت، اگر چه این فرصتها در طول ماموریت تا حدودی نادر می‌باشد. حلقه F در این محدوده مخصوصا بسیار روشن دیده می‌شود.

زمین و ماه اسیر حلقه های زحل
Earth and moon between Saturn’s rings
By Deborah Byrd in SPACE | TODAY'S IMAGE | April 21, 2017