آوريل امسال جشن تولد ٢٧ سالگی يكی از پيشتازان اپتيكی فضا بود كه در ارتفاع ٥٥٠ كيلومتری زمين انجام شد. اين در حالی است كه در سال آينده ما شاهد توديع و معارفه‌ای بزرگ هستيم. توديع اين پيشتاز اپتيكی يعنی تلسكوپ هابِل با سابقه‌ی غير قابل وصف و معارفه‌ی تلسكوپ وب، كه به عنوان پيشتاز اپتيكی بعدی فضا از آن ياد مي‌شود.
تلسكوپ هابل در سال ١٩٩٠ بعد از حدود ۷ سال تاخير با شاتل ديسكاوری كه در حال حاضر در تعطيلات بازنشستگی به سر می‌برد به فضا پرتاب شد.

hubble earth sp01
در اوايل هابل نتوانست انتظارات را بر آورده كند و پيشتازی بزرگ باشد ولی بعد از تغييراتی توانست همگان را با تصاوير و اكتشافات فوق‌العاده‌اش شگفت‌زده كند. در طول اين ٢٧ سال ماموريت هابل تغييرات بزرگ و اساسی در آن شکل گرفته و اين تغييرات هابل را با آنچه روز های اول فعاليت خود بود بسيار متفاوت می‌كند. هابل به گفته بسياری قدرتمندترين تلسكوپ جهان است ولی جالب است بدانيد هابل با قطر آينه ٢.٤متری به پای بزرگ‌ترين تلسكوپ جهان با طول آينه ١٠ متر هم نمی‌رسد. حال اين سوال پيش ميايد چرا هابل بهترين است؟ جواب اين سوال را هر ثانيه تنفس می‌كنيم. جو زمين و اختلال فراوان آن باعث می‌شود تا تلسكوپ‌های روی زمين كارايی تلسكوپ هابل را نداشته باشند و همين كافيست تا هابل را منحصر به فردترين تلسكوپ كند.
هابل به عنوان چشم انسان در خارج از اين كره خاكی اكتشافات بی‌نظيری داشته از آشكار سازی دورترين ابر نواختر و دورترين ستاره گرفته تا مراحل شكل گيری سياه‌چاله و تولد و مرگ ستارگان.
اگر هابل نبود بسياری از مقالات نجومی نوشته نمی‌شد و نظريات غلط ما درباره كيهان و شكل گيريش باقی مانده بود.
اندازه فاصله بين ستاره‌ها با خطای بسيار كم را نبايد از قلم انداخت.
٤٠٠٠٠٠ جرم آسمانی كه بدون اين قمر انسانی شايد به زيبايشان پی برده نشده بود.
بی‌شك اگر امروز ادوين هابل زنده بود در پوست خود نمی‌گنجيد كه همچين جسم خارق‌العاده با نام او افق‌های علم بشری را گسترش داده و به يكی از دست آوردهای بزرگ بشری تبديل شده است.
حال بايد ديد تلسكوپ جيمز وب كه با نام تلسكوپ نسل آينده نيز شناخته می‌شود می‌تواند جايگزين شايسته‌ای برای هابل باشد. اين سوالی است كه برای جواب به آن تنها بايد تا اكتبر سال آينده صبر پيشه كرد.

هابل، بودن يا نبودن مسئله اين است!