آسمان شب

پنجشنبه 9 تیرماه 1390 فرصت مناسبی برای رصد کوچکترین و نزدیکترین سیاره به خورشید سیاره تیر یا عطارد می باشد! در این روز سیاره تیر را می توانید در افق غربی 45 دقیقه پس از غروب خورشید رصد کنید. این سیاره نزدیک به ستاره های Pollux , Castor از صورت فلکی جوزا یا دو پیکر قرار دارد.

موقعیت سیاره عطارد نسبت به دو ستاره درخشان Pollux , Castro

پدیده مقارنه ماه با خوشه پروین دربامداد 7 تیرماه 1390 رخ خواهد داد. مقارنه این دو جرم آسمانی 30 دقیقه پیش از طلوع خورشید رخ می دهد و زاویه جدایی این دو جرم 5 درجه خواهد بود.

مقارنه به قرار گرفتن دو جسم سماوی نسبت به زمین به گونه ای که به نظر می رسد در آسمان کنار هم باشند، گفته می شود.

مقارنه ماه و خوشه پروین در 7 تیرماه و وضعیت هلال ماه در 8 و 9 تیرماه 1390


ماه گرفتگی یا خسوف کلی وقتی روی میدهد که کره ماه وارد سایه کامل کره زمین می شود. اگرچه اینماه گرفتگی ناحیه تیره ترین قسمت سایه کره زمین است اما با این حال به علت اینکه مقداری از اشعه های نور خورشید در لبه کره زمین و به وسیله جو ان تفرق پیدا می کند مقداری نور به کره ماه می رسد . جو کره زمین بیشتر امواج نورانی با طول موج نزدیک به نور آبی را پراکنده می کند. در نتیجه نوری که به کره ماه میرسد دارای مقادیر بیشتری از اشعه های نورانی با طول موج نزدیک به نور قرمز نسبت به نور عادی خورشید است و به همین دلیل است که در طی خسوف رنگ ماه تقریبا مسی یا قرمز کدر به نظر می آید.

 

اگر روز های 8 تا 10 خردادماه  نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به شرق آسمان نگاه کنید , زهره و مشتری و مریخ عطارد را می بینید که به میهمانی یگانه قمر زمین رفته اند که برای شما علاقمندان به ستاره شناسی فرصتی استثنایی برای ثبت عکس است.

رصد اجرام غیر ستاره ای در شهریورماه
رصد اجرام غیر ستاره ای در شهریورماه
 


اگر کمی با صور فلکی آشنا باشید می توانید کهکشان آندرومدا - M31 (به فاصله 2,555,000 سال نوری) را بیابید برای رصد آن کافیست ستاره بتا صورت فلکی آندرومدا را به طرف ستاره های میو و نو حرکت بدهید تا این جرم را ببینید. (شما در حال مشاهده 2,555,000 سال پیش هستید)

. این کهکشان همچنین تنها کهکشانی است که با چشم غیر مسلح در نیمکره شمالی زمین دیده می شود.

خوشه کروی جاثی ،NGC 6205، M13، Hercules Cluster
خوشه کروی جاثی ،NGC 6205، M13، Hercules Cluster

 یکی از خوشه های کروی پر نور آسمان تابستان خوشه M13یا جاثی (هرکول ) است این  خوشه در صورت فلکی به همین نام قرار گرفته است این خوشه درخشنده ترین خوشه کروی نیمکره شمال است که با قدر5.8 می درخشد . و نسبتا جرم پرنوری است  بطوریکه در آسمان تاریک و بدون غبار میتوان آن رابا چشم غیرمسلح دید  و حتی اگر رصد گر تیز بینی باشید می توانید با  جوینده ی تلسکوپ از درون شهر آن را رصد نمایید . برای رصد این جرم کافیست به سراغ صورت فلکی جاثی بروید  پیدا کردنش بسیار آسان است بین دوستاره اتا و زتا جاثی کمی نزدیکتر به ستاره اتا ، سه ستاره نزدیک هم هستند که ستاره مرکزی درواقع M13 است