پنجشنبه 9 تیرماه 1390 فرصت مناسبی برای رصد کوچکترین و نزدیکترین سیاره به خورشید سیاره تیر یا عطارد می باشد! در این روز سیاره تیر را می توانید در افق غربی 45 دقیقه پس از غروب خورشید رصد کنید. این سیاره نزدیک به ستاره های Pollux , Castor از صورت فلکی جوزا یا دو پیکر قرار دارد.

موقعیت سیاره عطارد نسبت به دو ستاره درخشان Pollux , Castro

اگر روز های 8 تا 10 خردادماه  نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به شرق آسمان نگاه کنید , زهره و مشتری و مریخ عطارد را می بینید که به میهمانی یگانه قمر زمین رفته اند که برای شما علاقمندان به ستاره شناسی فرصتی استثنایی برای ثبت عکس است.

دانشنامه ستاره شناسی

کاربران آنلاین

ما 769 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Back to top