اگر روز های 8 تا 10 خردادماه  نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به شرق آسمان نگاه کنید , زهره و مشتری و مریخ عطارد را می بینید که به میهمانی یگانه قمر زمین رفته اند که برای شما علاقمندان به ستاره شناسی فرصتی استثنایی برای ثبت عکس است.


صفحه فیس بوک ما

Moon