اگر روز های 8 تا 10 خردادماه  نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به شرق آسمان نگاه کنید , زهره و مشتری و مریخ عطارد را می بینید که به میهمانی یگانه قمر زمین رفته اند که برای شما علاقمندان به ستاره شناسی فرصتی استثنایی برای ثبت عکس است.