اگر کمی با صور فلکی آشنا باشید می توانید کهکشان آندرومدا - M31 (به فاصله 2,555,000 سال نوری) را بیابید برای رصد آن کافیست ستاره بتا صورت فلکی آندرومدا را به طرف ستاره های میو و نو حرکت بدهید تا این جرم را ببینید. (شما در حال مشاهده 2,555,000 سال پیش هستید)

 کهکشان آندرومدا  بزرگترین کهکشان در گروه کهکشانهای محلی است و در فهرست مسیه M31  نامگذاری شده است.
گروه کهکشان محلی شاملM31 ،M32 ،M33 ،M110 و کهکشان راه شیری است.  این جرم آسمانی با چشم غیرمسلح قابل رویت است.برای اولین بار توسط عبدالرحمن الصوفی به نام ابر کوچک(Little Cloud )شناخته شده بود،در حالی که چارلز مسیه آن را در 13 آگوست سال 1764 در کاتالوگش به ثبت رسانید.تا مدت زیادی تصور می شد که آندرومدا نزدیکترین سحابی به ماست،حتی ویلیام هرشل هم این اشتباه را کرد.در سال 1912 ،اسلیفر(Slipher )از رصدخانه ی لوول(Lowell )سرعت شعاعی سحابی آندرومدا را اندازه گیری کرد و آن را بزرگترین سرعت اندازه گیری شده به دست آورد،300 کیلومتر در ثانیه.برنهم(Burnham) 266 و تولی(Tully )298 کیلومتر بر ثانیه به دست آورد.جرم این کهکشان حدود 300-400 میلیارد برابر جرم خورشید و اندازه ی ظاهری آن 1*3 درجه است. نظریه ها در مورد آندرومدا زمانی تغییر کرد که ادوین هابل ، ستاره شناس معروف، با تلسکوپ 100 اینچی ساخته شده در سال 1917 نزدیک لس انجلس توانست برای اولین بار ستاره ی مشخصی را در بازو های این کهکشان پیدا کند. این ستاره ها مانند ستاره های فراوانی انند که در کهکشان راه شیری می توان پیدا کرد اما آنها بسیار کم نور بودند. هابل همچنین سه ستاره ی متغیر را پیدا کرد که یکی از آنها جزء متغیر های قیفاووسی بود ، متغیر هایی که تغییرات درخشندگی آنها قابل پیش بینی بود. این ستارگان و متغیر های پیدا شده توسط هابل او را به این فکر وا داشت که این سحابی نمی تواند یک خوشه ی ستاره ای در کهکشان ما باشد ،  بلکه این یک کهکشان بسیار دور از ما است.

 

صورت فلکلی آندرومدا
صورت فلکلی آندرومدا

کهکشان آندرومدا - M31
کهکشان آندرومدا - M31
 

. این کهکشان همچنین تنها کهکشانی است که با چشم غیر مسلح در نیمکره شمالی زمین دیده می شود.

کهکشان آندرومدا بیشتر از این جهت برای ستاره شناسان مهم است که بسیار شبیه کهکشان راه شیری است. تا موقعی که ما نمی توانیم کهکشان خود را از بیرون مشاهده کنیم، می توانیم به مطالعه و مشاهده ی خواهر کهکشان راه شیری بپردازیم.

علیرغم دانسته های زیادی که ما اکنون در مورد کهکشان آندرومدا داریم ، فاصله ی این کهکشان از ما هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. در واقع اندازه گیری های بین کهکشانی ما هنوز متغیر است. فاصله ای که معمولا برای این کهکشان بیان می کنند بین 2.4 و 2.9 میلیون سال نوری است. البته فاصله میان ما زیاد مهم نیست چون به هر حال سفر به این کهکشان غیر ممکن به نظر می رسد. متاسفانه ، با وجود تئوری نسبیت ، که سفر با سرعت بیشتر از نور را غیر ممکن می داند، عملا سفر ما به این کهکشان غیر ممکن به نظر می رسد حتی اگر ما تکنولوژی لازم برای این کار را هم داشته باشیم.