ستاره شناس آماتور حسن محولاتی و استاد
ستاره شناس آماتور استاد حسن محولاتی و استاد  بهرام خالصه

Image
استاد بهرام خالصه

Image
استاد بهرام خالصه و استاد دالکی

Image
مراسم تقدیر

Image
مهندس عتیقی، استاد دالکی و ستاره شناس آماتور مهندس حسن محولاتی

استاد دکتر بهرام خالصه در سال 1326 در مشهد بدنیا آمد و شاگرد اساتیدی همچون: دکتر حسابی ودکتر هشترودی و دکتر جناب بوده است.او درجه کارشناسی  ارشد در رشته فیزیک از دانشگاه مشهد و دکتری در رشته اختر فیزیک را از انگلستان از دانشگاه دورهام دریافت کرده است.
استاد دکتر بهرام خالصه از کیهان شناسان بزرگ عصر حاضر ایران میباشد . استاد  با دانشگاه دورهام و   MIT  آمریکا و چندین رصد خانه در ایران و خارج مثل رصد خانه گرینویچ همکاری داشته است. استاد دکتر بهرام خالصه  عضو هییت موسسین افلاک نمای خیام نیشابوری و انجمن نجوم میباشد. استاد دکتر بهرام خالصه 34 مقاله علمی در خارج و 27 مقاله در داخل کشور منتشر کرده است. از میان این مقالات :توزیع قطبیدگی در سحابی جبار و معرفی خصوصیت های یک سیستم ستاره 3تایی در صورت فلکی قوس و معرفی خصوصیت های یک سیستم ستاره 2تایی در صورت فلکی اژدها شهرت جهانی دارد.