Skip to main content

آتش بازی تابستان بارش شهابی برساوشی

بارش شهابی برساوشی
بارش شهابی برساوشی

اوج بارش امسال نیز از ساعت 22 چهارشنبه 12 آگوست (21 مرداد) تا 30 دقیقه بامداد پنج شنبه 13 آگوست (22 مرداد) خواهد بود. کانون بارش در ساعت 9 شب طلوع می کند و تا صبح در بالای افق قرار خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود رصد اصلی را از شامگاه 21 مرداد تا صبح 22 مرداد انجام دهید. امسال نور ماه هیچ مزاحمتی برای رصد نخواهد داشت و اگر مکان رصدتان تاریک و به دور از نور باشد، شاهد شهابهای زیادی خواهید بود.

اوج بارش امسال نیز از ساعت 22 چهارشنبه 12 آگوست (21 مرداد) تا 30 دقیقه بامداد پنج شنبه 13 آگوست (22 مرداد) خواهد بود. کانون بارش در ساعت 9 شب طلوع می کند و تا صبح در بالای افق قرار خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود رصد اصلی را از شامگاه 21 مرداد تا صبح 22 مرداد انجام دهید. امسال نور ماه هیچ مزاحمتی برای رصد نخواهد داشت و اگر مکان رصدتان تاریک و به دور از نور باشد، شاهد شهابهای زیادی خواهید بود.  برساوش دقایقی پیش از بامداد، تازه سر از افق شمال شرقی بیرون آورده است و در نتیجه پس از بامداد کانون بارش (جایی بین برساوش و ذات الکرسی؛ محوطه ای کوچک در شرق خوشه دوتایی) ارتفاع مناسبی در آسمان خواهد داشت. اگر به دور از نور شهر باشید که چه بهتر اگرچه اوج بارش از نیمه شب است لااقل می توانید یک شب را به عشق دیدن شهابها، تا ساعتهایی از صبح بیدار باشید.

پیشنهادی داریم: در هر کجا که رصد می کنید یک پتو (زیر انداز) هم با خود به همراه ببرید. اگر ایستاده رصد کنید، پس از مدتی، هم دچار گردن درد می شوید و هم اینکه بخش محدودی از آسمان را مشاهده می کنید. پس دراز بکشید به شرط اینکه با شمردن شهابها خوابتان نبرد!

حتما" می پرسید برساوش را چطور پیدا کنیم؟ بسیار ساده است. راه پیشنهادی ما این است: یک دستتان را به سمت شمال بگیرید (یافتن ستاره قطبی را حتما بلدید) و دست دیگرتان را به مشرق نشانه روید. اکنون رو به شمال شرقی ایستاده اید. یک کار دیگر مانده: سرتان را بلند کنید، برساوش همانجاست! مکان کانون بارش در تصویر زیر مشخص شده است.

کانون بارش شهابی برساوشی

نکات زیر را نیز در نظر بگیرید:

1.هیچ گاه به طور مستقیم به محل کانون نگاه نکنید، زیرا در آن صورت شهابهایی که به طور مستقیم به طرف شما می آیند از دید شما مسیر بسیار کوتاه تری را طی می کنند و شما در مجموع، شهابهای کمتری را می بینید. بهتر است فاصله در حدود 40 درجه از کانون مرکز دید شما باشد.

2.سعی کنید آغاز و پایان هر دوره شمارش را به دقیق ثبت کنید تا در محاسبه ZHR که مهم ترین شاخص برای هر بارش شهابی است دچار اشتباه نشوید.

بهتر است برای ثبت دقیق اطلاعات از جمله سرعت، قدر و ... از ضبط صوت استفاده کنید.

3.اگر قسمتی از آسمان که تحت نظر دارید ابری یا غبار آلود شد، بی درنگ آن را گزارش دهید، چون تعدادی از شبها را از دست می دهید.

4.عکاسی را فراموش نکنید نداشتن دوربین بهانه است؛ هیچ عذری برای عکس نگرفتن پذیرفتنی نیست! روش عکاسی را هم امشب آموزش می دهیم.روش قرض گرفتن دوربین از دوستتان را هم که خودتان بهتر بلدید! توجه کنید که دوربین نباید اتوماتیک باشد! (این نکته را فراموش نکنید!!!)

5. و نکته آخر این که بسیاری از منجمان حرفه ای منتظر گزارشهای رصدی شما هستند. می توانید گزارش خود را به سایتهای آنها بفرستید. آدرس یکی از معروف ترین آنها این است: www.imo.net

دیگر همه چیز آماده ی شب رویایی و به یاد ماندنی است. بهانه سردی هوا را هم نمی توانید داشته باشید.! برای مبارزه با پشه و سوسک و موجودات مزاحم آخر شب! هم فکری به حال خود بکنید. فقط می ماند و ضعیت هوا. اگر برای رصد، با دوستانتان جایی جمع شده اید و تا صبح هوا ابری بود دیگری کاری از دست ما ساخته نیست. (خدا نکنه ابری باشه!) فقط می توانیم یک پیشنهاد کنیم گل بگید و گل بشنوید یک شب بیاد ماندی بسازید. رصد هم می ماند برای سال بعد!

آسمانی صاف، پرستاره و پر شهاب برایتان آرزومندم

 

  • کلیک ها: 8863