اگر از ستاره  آلفا نهنگ خطی  فرضی به ستاره  لاندا نهنگ  وصل کنید در بین راه  این دو ستاره و کمی بالا تر از ستاره آلفا می توان با صرف کمی وقت و دقت این سیارک را یافت که البته هر چه اپتیک ما قوی تر بوده و بتوان از چشمی های با میدان دید باز استفاده کرد در این راه موفقیت بهتری کسب خواهیم کرد. البته شایان ذکر است که این سیارک به خاطر کوچکی در تلسکوپ هم به صورت نقطه ای دیده می شود. به نقشه زیر توجه کنید:

رصد سیارک وستا، خدای قلب ها

در باره ی سیارک وستا :

در سال 1807 چهارمین سیارک  توسط ستاره شناس آلمانی ویلیام اولبرس کشف شد،  اما او انتخاب نام آن را به ریاضیدان بزرگ کارل فریدریچ گاووس سپرد و او هم نام وستا را برای آن انتخاب نمود. وستا به معنی خدای قلب ها است. خدای قلب ها این روزها در تیر راس منجمان قرار گرفته چه از منجمان آماتور که به رصد آن می پردازند و موقعیت آن را در آسمان مشخص میکنند وچه منجمان حرفه ای که سعی دارند با بررسی آن به گذشته منظومه شمسی پی ببرند چرا که اطلاعات ارزشمندی در این سیارک درخشان پنهان شده سیارک وستا بزرگترین سیارک کمربند سیارک ها است «کمربندی از سیارات خرد که مابین مشتری ومریخ قراردارد » شما این سیارک که طی 6/3 سال به دور تک ستاره منظومه شمسی می گردد را گاهی اوقات که به اوج روشنایی خود می رسد را می توانید با چشم غیر مسلح نیز ببینید اکثر سیارک ها شکل سیب زمینی مانند دارند اما سیارک وستا جرمی که دارد تقریباَ حالت کروی به خود گرفته.

سپیده دم (Dawn)اولین ماموریتی است که تصمیم گرفته به سراغ وستا برود وآن را بررسی کند چند سالی است که این پرواز به تعویق افتاده و طبق برنامه ی اخیر ناسا (سازمان هوانوردی وفضا یی آمریکا) قرار است که در سال 2010 به این سیارک برسد براساس تصاویری که از هابل مخابره شده یک دهانه ی برخوردی در جنوب وستا که تقریباَ به ابعاد خود سیارک می باشد وجود دارد . واغلب شهاب سنگ هایی که با سطح زمین برخورد میکنند ناشی از همان برخورد بزرگ می باشد .

.بعد از کشف این سیارک تا 38 سال هیچ سیارک جدیدی کشف نشدتا اینکه سیارک آسترا کشف گردید.در اوایل شکل گیری منظومه شمسی درون آن به حالت مذاب بوده وظاهرا" دارای هسته وپوسته می باشد.