Skip to main content

بارش شهابی برساوشی

بارش شهابی برساوشی
بارش شهابی برساوشی

مشاهده بارش شهابی واقعا لذت دارد. اما امسال در نیمه ماه رجب قرار داریم و ماه تقریباً كامل است از آنجایی که اوج بارش شهابی برساوشی ساعت یك و نیم بامداد فردا ( یكشنبه ) است بنابراین شهابهای کمتری در آسمان مشاهده می کنیم. اما رصد همین شهابها هم خالی از لطف نیست. برساوش دقایقی پیش از بامداد، تازه سر از افق شمال شرقی بیرون می آورد و در نتیجه پس از بامداد کانون بارش (جایی بین برساوش و ذات الکرسی؛ محوطه ای کوچک در شرق خوشه دوتایی) ارتفاع مناسبی در آسمان خواهد داشت. اگر به دور از نور شهر باشید که چه بهتر اگرچه اوج بارش از نیمه شب است لااقل می توانید یک شب را به عشق دیدن شهابها، تا ساعتهایی از صبح بیدار باشید.

مشاهده بارش شهابی واقعا لذت دارد. اما امسال در نیمه ماه رجب قرار داریم و ماه تقریباً كامل است از آنجایی که اوج مدار ذرات بارش شهابیبارش شهابی برساوشی ساعت یك و نیم بامداد فردا ( یكشنبه ) است بنابراین شهابهای کمتری در آسمان مشاهده می کنیم. اما رصد همین شهابها هم خالی از لطف نیست. برساوش دقایقی پیش از بامداد، تازه سر از افق شمال شرقی بیرون می آورد و در نتیجه پس از بامداد کانون بارش (جایی بین برساوش و ذات الکرسی؛ محوطه ای کوچک در شرق خوشه دوتایی) ارتفاع مناسبی در آسمان خواهد داشت. اگر به دور از نور شهر باشید که چه بهتر اگرچه اوج بارش از نیمه شب است لااقل می توانید یک شب را به عشق دیدن شهابها، تا ساعتهایی از صبح بیدار باشید.

پیشنهادی داریم: در هر کجا که رصد می کنید یک پتو (زیر انداز) هم با خود به همراه ببرید. اگر ایستاده رصد کنید، پس از مدتی، هم دچار گردن درد می شوید و هم اینکه بخش محدودی از آسمان را مشاهده می کنید. پس دراز بکشید به شرط اینکه با شمردن شهابها خوابتان نبرد!

حتما" می پرسید برساوش را چطور پیدا کنیم؟ بسیار ساده است. راه پیشنهادی ما این است: یک دستتان را به سمت شمال بگیرید (یافتن ستاره قطبی را حتما بلدید) و دست دیگرتان را به مشرق نشانه روید. اکنون رو به شمال شرقی ایستاده اید. یک کار دیگر مانده: سرتان را بلند کنید، برساوش همانجاست! مکان کانون بارش در تصویر زیر مشخص شده است.

کانون بارش شهابی برساوشی

نکات زیر را نیز در نظر بگیرید:

1.هیچ گاه به طور مستقیم به محل کانون نگاه نکنید، زیرا در آن صورت شهابهایی که به طور مستقیم به طرف شما می آیند از دید شما مسیر بسیار کوتاه تری را طی می کنند و شما در مجموع، شهابهای کمتری را می بینید. بهتر است فاصله در حدود 40 درجه از کانون مرکز دید شما باشد.

2.سعی کنید آغاز و پایان هر دوره شمارش را به دقیق ثبت کنید تا در محاسبه ZHR که مهم ترین شاخص برای هر بارش شهابی است دچار اشتباه نشوید.

بهتر است برای ثبت دقیق اطلاعات از جمله سرعت، قدر و ... از ضبط صوت استفاده کنید.

3.اگر قسمتی از آسمان که تحت نظر دارید ابری یا غبار آلود شد، بی درنگ آن را گزارش دهید، چون تعدادی از شبها را از دست می دهید.

4.عکاسی را فراموش نکنید نداشتن دوربین بهانه است؛ هیچ عذری برای عکس نگرفتن پذیرفتنی نیست!
از هر نوع دوربینی می توانید استفاده کنید. استفاده از عدسیهای زاویه باز (واید) بهتر است. زاویه دید دوربین نباید کمتر از 40 درجه باشد. دوربین 35 میلیمتری با فاصله کانونی 50mm مناسب است. دوربینهای دیجیتال معمولی در صورتی که قابلیت تصویر برداری با نوردهی های بالا (در حد ساعت) را دارند مناسب است. اما دوربینهای دیجیتال نوع SLR هم انتخاب خوبی است. روش عکاسی . یکی دو دوربین را به آن منطقه کانون بارش نشانه روید و شروع کنید به نوردهی، شهابها به صورت خطوط روشن روی فیلم نقش می بندند. روش قرض گرفتن دوربین از دوستتان را هم که خودتان بهتر بلدید! توجه کنید که دوربین نباید اتوماتیک باشد! (این نکته را فراموش نکنید!!!)

5. و نکته آخر این که بسیاری از منجمان حرفه ای منتظر گزارشهای رصدی شما هستند. می توانید گزارش خود را به سایتهای آنها بفرستید. آدرس یکی از معروف ترین آنها این است: www.imo.net

دیگر همه چیز آماده ی شب رویایی و به یاد ماندنی است. بهانه سردی هوا را هم نمی توانید داشته باشید.! برای مبارزه با پشه و سوسک و موجودات مزاحم آخر شب! هم فکری به حال خود بکنید. فقط می ماند و ضعیت هوا. اگر برای رصد، با دوستانتان جایی جمع شده اید و تا صبح هوا ابری بود دیگری کاری از دست ما ساخته نیست. (خدا نکنه ابری باشه!) فقط می توانیم یک پیشنهاد کنیم گل بگید و گل بشنوید یک شب بیاد ماندی بسازید. رصد هم می ماند برای سال بعد!

آسمانی صاف، پرستاره و پر شهاب برایتان آرزومندم

  • کلیک ها: 4771