Skip to main content

دنباله دار زیبای سوآن (SWAN)را رصد کنید

 دنباله دار زیبای سوآن (SWAN)
دنباله دار زیبای سوآن (SWAN)

دنباله‌دار C/2006 M4 ، که در تصاویر سوان (SWAN) فضاپیمای سوهو کشف شده بود، در افق شمال غربی آسمان شامگاهی در حالی که از زمین دور می شد و نور آن کاهش می یافت ، به طور ناگهانی در دوم آبان دچار یک فوران شد و از قدر حدود ۷ به قدر ۵/۴ رسید و به اندازه مشاهده با چشم غیر مسلح پرنور شد .

دنباله‌دار C/2006 M4 ، که در تصاویر سوان (SWAN) فضاپیمای سوهو کشف شده بود، در افق شمال غربی آسمان شامگاهی در حالی که از زمین دور می شد و نور آن کاهش می یافت ، به طور ناگهانی در دوم آبان دچار یک فوران شد و از قدر حدود ۷ به قدر ۵/۴ رسید و به اندازه مشاهده با چشم غیر مسلح پرنور شد .

  در حالی که دنباله دار زیبای سوآن (SWAN) تا قدر ۷ کم نور شده بود در شب ۲ آبان با فوران غافلگیرکننده‌ای تا قدر ۵/۴ پرنور شد و به حد دید چشم برهنه رسید.  دنباله دار زیبای سوآن (SWAN)

فوران دنباله‌دارها با نزدیک شدن آنها به خورشید رخ می‌دهد. این فورانها بسیار ناگهانی و با دانش امروز هنوز غیر قابل پیش‌بینی اند و ممکن است با فوران گاز و غبار تازه از سطح این کوه های یخ سرگردان در فضا، گیسو و دم دنباله‌دار ناگهان پرنور و بزرگ شود. معمولا در هنگام فوران یک یا چند جت (ستون فوران ذرات) از هسته دنباله درا بیرون می‌زند که در نماهای تلسکوپی از دنباله‌دار مشخص است .

بعد از این فوران دم دنباله‌دار نیز از حدود نیم درجه به حدود ۲ درجه گسترده شده است و امکان تغییرات بیشتری نیز وجود دارد. گرچه اغلب فورانهای دنباله‌دارها طی چند شب آرام می‌گیرد و دنباله‌دار به سرعت به قدر قبلی خود باز می‌گردد. به همین علت توصیه می‌شود درخشش دنباله‌دار سوآن، گیسوی زییابی سبز-آبی آن و دم کشیده اش را در چند شب آینده، پیش از آنکه دوباره کم نور شود، رصد کنید. دنباله‌دار را به خوبی با یک دوربین دوچشمی یا تلسکوپی کوچک در جاثی می‌یابید و در شرایطی که هم چنان پرنور بماند و در رصدگاهی به دور از نور شهر باشید آن را با چشم برهنه نیز چون توده مه آلود کوچکی می‌یابید. باید دید که درخشش و دم دنباله‌دار طی شبهای آینده چگونه تغییر خواهد کرد .

نقشه زیر مسیر دنباله‌دار در صورت فلکی جاثی و در افق شمال غربی نشان می‌دهد. دنباله دار را هر شب پس از تاریکی آسمان تا حدود ۳ ساعت پس از غورب خورشید در افق شمال غرب می‌توانید دنبال کنید و اما بهتر است در ابتدای تاریکی که دنباله‌دار ارتفاع بیشتری از افق دارد آن را شکار کنید. با افزایش فاز ماه در شبهای آینده نور مزاحم ماه نیز مانع دیدن جزییات کم فروغ دنباله دار در رصد با دوربین‌های دوچشمی و تلسکوپ می‌شود. به همین علت شبهای هفته اول آبان بهترین زمان است .

مسیر دنباله‌دار در صورت فلکی جاثی و در افق شمال غربی

دنباله دار سوان (SWAN) همچنان در آسمان شامگاهی و بین صورتهای فلكی تاج شمالی و هركول در حال حركت است. این دنباله دار با رنگ سبز و به صورت توپی گرد در افق غربی و نزدیکی خوشه کروی M13 قابل رویت است. رصد آن را از دست ندهید

 

  • کلیک ها: 4872