Skip to main content

نمایشی زیبا از ماه، مشتری و زهره

ماه، مشتری و زهره
ماه، مشتری و زهره

امشب شاهد زیبا ترین مقارنه سال هستیم، سیارات مشتری و زهره به میهمانی ماه می آیند تا یکی از جلوه های شکوه پروردگار یزدان را به نمایش بگذارند. مقارنه به پدیده ای گفته می شود که اجرام آسمانی همچون سیارات و ماه از لحاظ ظاهری نزدیک به ستاره، سیاره و یا مجموعه ای از آنها می شوند و مناظر دلفریبی را ایجاد می کنند.

امشب شاهد زیبا ترین مقارنه سال هستیم، سیارات مشتری و زهره به میهمانی ماه می آیند تا یکی از جلوه های شکوه پروردگار یزدان را به نمایش بگذارند. مقارنه به پدیده ای گفته می شود که اجرام آسمانی همچون سیارات و ماه از لحاظ ظاهری نزدیک به ستاره، سیاره و یا مجموعه ای از آنها می شوند و مناظر دلفریبی را ایجاد می کنند.

امشب نیز شاهد یکی از این مقارنه های دلفریب هستیم، بعد از غروب خورشید هنگامی هنوز آسمان غرب آبی است به سمت غرب نگاه کنید سیارات نورانی مشتری و زهره در کنار ماه در صورت فلکی سنبله( Virgo ) به شما لبخند می زنند و منظره ای دل انگیز را به نمایش می گذارند.

نقشه صورتفلکی سنبله در شامگاه 15 شهریور 1384

فرصت مناسبی است تا از این واقعه تاریخی عکس برداری نمایید. بسیار ساده است با یک دوربین معمولی غیر اتوماتیک و یک سه پایه محکم می توانید از این پدیده هیجان انگیز عکس برداری کنید، البته کسانی که دوربین دیجیتال با قابلیت نوردهی چند ثانیه ای دارند نیز می توانند این پدیده را ثبت کنند.

نمایشی زیبا از ماه، مشتری و زهره

کافی است تا دوربین را روی یک سه پایه قرار داده و به سمت غرب آسمان محلی که زهره، مشتری و ماه قرار دارند نشانه روید و با سرعت 4-3 ثانیه نوردهی کنید (در دوربینهای آنالوگ از سرعت B استفاده کنید). اگر منظره ای نیز در زمینه تصویر شما نیز باشد که چه بهتر یک عکس تاریخی خواهید گرفت. منتظر تصاویر زیبای شما هستیم.

شبهایتات پر ستاره

  • کلیک ها: 7731