Skip to main content

زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا

زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا
زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا

این شب ها افق غرب صحنه نمایش بی نظیری است.سه سیاره پر نور منظومه شمسی گرد هم آمده اند تا مقارنه های زیبایی را به تصویر کشند . امشب رو به غرب آسمان بایستید تا شاهد زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا باشید.

زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پاسلام به دوستداران آسمان شب

این شب ها افق غرب صحنه نمایش بی نظیری است.سه سیاره پر نور منظومه شمسی گرد هم آمده اند تا مقارنه های زیبایی را به تصویر کشند .

امشب و فردا شب رو به غرب آسمان بایستید تا شاهد زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا باشید.لحظاتی پس از غروب امشب عطارد و زحل کمتر از 5/1 درجه از هم فاصله دارند.فردا شب تیز پای منظومه مان(سیاره عطارد)به ملاقات زهره می آید تا زیبا ترین مقارنه سال 84 را به نمایش گذارد .

یادتان باشد که دیدن عطارد به سبب نزدیکی بسیارش به خورشید به این سادگی ها مهیا نمی شود.این شب ها فرصت بسیار مناسبی برای جستجو و دیدن آن است .

تا شبی دیگر خداحافظ

  • کلیک ها: 7305