Skip to main content

آتش بازی شهابهای ربعی در سال نو میلادی

بارش شهابی
بارش شهابی ربعی

یکی از غنی ترین بارش های شهابی هر سال بارش شهابی ربعی است. در بهترین شرایط رصدکنندگان این بارش بیش از 100 شهاب در ساعت را رصد می کنند. پس برای شکار شهابها آماده باشید. هر بارش شهابی را با نام همان صورت فلکی که کانون بارش در آن قرار گرفته است، نام گذاری می کنند، مانند: بارش شهابی برساوشی، جوزایی، اسدی و…. برای اطلاعات بیشتر در زمینه بارش های شهابی به مقاله بارش های شهابی مراجعه کنید.

بارش شهابی ربعییکی از غنی ترین بارش های شهابی هر سال بارش شهابی ربعی است. در بهترین شرایط رصدکنندگان این بارش بیش از 100 شهاب در ساعت را رصد می کنند. پس برای شکار شهابها آماده باشید. هر بارش شهابی را با نام همان صورت فلکی که کانون بارش در آن قرار گرفته است، نام گذاری می کنند، مانند: بارش شهابی برساوشی، جوزایی، اسدی و…. برای اطلاعات بیشتر در زمینه بارش های شهابی به مقاله بارش های شهابی مراجعه کنید.

ربع، یک صورت فلکی قدیمی بود که در تقسیم بندی جدید تر جزو صورت فلکی عوا قرار گرفت، بر اساس تقسیم بندی جدید کانون بارش در صورت فلکی عوا است، اما نام ربع بر روی این بارش ماند! البته می توان آن را بارش شهابی عوایی نیز نامید.

محدود زمانی فعالیت بارش شهابی ربعی از 12 تا 17 دی ماه است. امسال اوج بارش ساعت ۲۳ (۱۹:۳۰ به وقت جهانی) ۱۳ دی است.

متاسفانه اوج بارش شهابی ربعی چند ساعت بیشتر نیست. پس از اوج شمار شهابها بسیار کم می شود. برای همین اگر اوج بارش در وسط روز باشد بارش را از دست می دهید. اما خوشبختانه بارش ربعی امسال در ساعت ساعت ۲۳ (۱۹:۳۰ به وقت جهانی) ۱۳ دی ماه به اوج می رسد. اما در این زمان هنوز كانون بارش طلوع نكرده است (كانون این بارش پس از نیمه شب از شمال شرق طلوع می كند و در ساعت 5 بامداد به ارتفاع حدود 50 درجه می رسد. ). بهترین زمان برای رصد ساعت 2 تا 6 بامداد 14 دی ماه  می باشد كه كانون بارش به ارتفاع قابل توجهی رسیده است.

مکان بارش در حدود 10 درجه شمال ستاره بتا (β) - عوا است. (بتا ستاره سر باد بادک است)

 

مشخصات بارش شهابی ربعی:

مختصات کانون بارش= بعد: m 30 و h 15 میل: 50 درجه

سرعت ساعتی سمت الرأسی 95:(ZHR)

شاخص جمعیتی 1/2:(r)

آتش بازی شهابهای ربعی در سال نو میلادی

همانطور که می دانید دنباله دار ها منشا بارش های شهابی هستند در مطالعات اولیه منشاء این بارش دنباله دار 96 P/Machholz تعیین شد. مشخصه های مداری این دنباله دار با شهابواره های بارش ربعی تطابق نشان می دهند. در سال 1979 Hasegawa   در مقاله ای نشان داد دنباله دار C/1491Y1 در همان مدار شهابواره های بارش ربعی قرار دارد و این دنباله دار منشاء بارش می باشد. نکته جالب توجه اینکه عرض توده ذرات بارش شهابی ربعی چندان گسترده نیست، با کمی جابجایی توده، ممکن است بارشی دیده نشود. Peter Jenniskens از موسسه SETI در مقاله ای در سال 1997 به تجزیه و تحلیل بارش ربعی پرداخت. او نشان داد كه این بارش خیلی جوان است و بیش از چند صد سال قدمت ندارد. بررسی جابجایی شهابواره ها  در چند صد سال گذشته مشخص كرد كه دو دنباله دار مذكور نمی توانند منشاء این بارش باشند. ویژگی جالب این بارش شیب زیاد منحنی فعالیت آن است یعنی اوج آن در مدت چند ساعت اتفاق می افتد و به سرعت افت می كند. Jenniskens   این اثر را مربوط به تمایل مداری زیاد دنباله دار منشاء دانست. دو سال قبل یك تیم تحقیقاتی به سرپرستی وی در مقاله ای نشان دادند كه منشاء بارش ربعی سیارك تازه كشف شده   2003 EH1 است. او معتقد است این سیارك بازمانده یا تكه ای از یك دنباله دار است. رصدها این گفته را تایید می كنند كه احتمالا" این سیارك بخشی از دنباله ار C/1491 Y1 كه در 500 سال قبل از آن جدا شده است. علاوه بر این رصدها نشان می دهند توزیع جرمی شهابهای این بارش یكسان نیست.در نتیجه درخشندگی شهابها دربازه های زمانهای مختلف تغییر می كند.

یک نکته جالب توجه اینکه درخشان ترین شهاب ها در بارش شهابی ربعی به رنگ آبی و زرد و مایل به سبز دیده می شوند. در ضمن شهابهای این بارش  سرعت نسبتا" كمی دارند . این امر باعث می شود تا زیبایی شهابهای ربعی دو چندان شود. این شبها هوا بسیار سرد است لباس گرم و نوشیدنی داغ هنگام رصد به همراه داشته باشید، مطمئنا در بامداد 14 دی ماه هیچ چیزی گرمابخش تر از شهابهای ربعی نیست.

آسمان صاف و پر شهاب برایتان آرزو مندم.

  • کلیک ها: 6271