Skip to main content

بارش شهابی اسدی شاید طوفان آذرگوی ها

بارش شهابی اسدی
بارش شهابی اسدی

تعداد شهاب های اسدی در شب های 26 تا 28 آبان هر سال به اوج خود می رسد. در بیشتر سال ها در هنگام اوج شمار شهاب های اسدی حداکثر به 10 تا 20 عدد در ساعت می رسد، اما در سالهای خاص متناسب با دوره سی و چند ساله این بارش فعال می شود و غوغایی را در آسمان شب ایجاد می کند. منشاء بارش های شهابی دنباله دارها هستند (مقاله بارش های شهابی را ببینید). دنباله دار تمپل – تاتل با دوره تناوب 3/33 سال منشاء بارش شهابی اسدی است. آخرین باری که این دنباله دار به زمین نزدیک شد سال 1998 میلادی ( 1377 ) بود که دوباره توده بارش را تقویت نمود. بارش شهابی امسال در صبح روز یکشنبه 28 آبانماه و ساعت 8 و 15 دقیقه به وقت ایران به اوج می رسد. به نظر می رسد ایران برای رصد آن بهترین مکان نیست و آفریقای غربی و اروپا بهترین مکان برای رصد بارش هستند.

بارش شهابی اسدی

تعداد شهاب های اسدی در شب های 26 تا 28 آبان هر سال به اوج خود می رسد. در بیشتر سال ها در هنگام اوج شمار شهاب های اسدی حداکثر به 10 تا 20 عدد در ساعت می رسد، اما در سالهای خاص متناسب با دوره سی و چند ساله این بارش فعال می شود و غوغایی را در آسمان شب ایجاد می کند. منشاء بارش های شهابی دنباله دارها  در سال 1212 شمسی نیز این بارش اسدی شگفتی آفرید. در مدت چند ساعت تعداد شهابها به هزاران عدد در ساعت رسید بطوری که بسیاری تصور کردند، جهان به پایان رسیده است.هستند (مقاله بارش های شهابی را ببینید). دنباله دار تمپل – تاتل با دوره تناوب 3/33 سال منشاء بارش شهابی اسدی است. آخرین باری که این دنباله دار به زمین نزدیک شد سال 1998 میلادی ( 1377 ) بود که دوباره توده بارش را تقویت نمود. 

بارش شهابی اسدی به خاطر دروه تناوب کوتاه دنباله دار تمپل – تاتل شاید تاریخی ترین بارش شهابی باشد. نخستین رصد این بارش دست کم به هزار و صد سال پیش باز می گردد. در سال 281 شمسی منجمان مصری بارش شهابی اسدی را رصد کردند. آنها این نمایش را به سقوط باران گونه ستاره ها تشبیه کردند. در طوفانهای بعدی منجمان چینی، ژاپنی، پرتقالی و منجمان مسلمان در سال 581 شمسی این بارش را ثبت کردند.

طوفان اسدی سال 1178 شمسی را بسیاری از دریانوردان و ساکنان قاره آمریکا رصد کردند. در سال 1212 شمسی نیز این بارش اسدی شگفتی آفرید. در مدت چند ساعت تعداد شهابها به هزاران عدد در ساعت رسید بطوری که بسیاری تصور کردند، جهان به پایان رسیده است.

این بارش در سالهای 1377 و 1378 و 1379 بسیار پربار بود و در بعضی مواقع تعداد 10000 شهاب در ساعت برای آن ثبت شده است.

بارش شهابی امسال در صبح روز یکشنبه 28 آبانماه و ساعت 8 و 15 دقیقه به وقت ایران به اوج می رسد. به نظر می رسد ایران برای رصد آن بهترین مکان نیست و آفریقای غربی و اروپا بهترین مکان برای رصد بارش هستند. (شکل زیر)

بارش شهابی امسال در صبح روز یکشنبه 28 آبانماه و ساعت 8 و 15 دقیقه به وقت ایران به اوج می رسد. به نظر می رسد ایران برای رصد آن بهترین مکان نیست و آفریقای غربی و اروپا بهترین مکان برای رصد بارش هستند.

بارش اسدی امسال از میان توده دنباله دار که در سال 1311 شمسی گذشته، عبور می کند

بارش اسدی امسال از میان توده دنباله دار که در سال 1311 شمسی گذشته، عبور می کند و پیشبینی می شود ZHR آن در زمان اوج بارش به 31 برسد. (یعنی 31 شهاب در ساعت). از آنجایی که بعد از سال 1311 شمسی این دومین بار است که زمین از درون این توده عبور می کند انتظار می رود در شب های اوج بارش بیشتر آذرگوی در آسمان ببینم که سوژه مناسبی برای عکاسی می باشد. (مقاله راهنمای عکاسی از آسمان شب را بخوانید)  پس عکاسان نجومی آماده باشند. در این روز ماه بصورت هلال باریکی در صبح قابل رویت است و مزاحمتی برای رصدگران ندارد. آسمان شبهای پاییز هم سرد است و هم ناپایدار برای شما شب صاف و پر شهاب آرزو می کنم، اما مهمترین ابزار رصدی که نباید فراموش کنید، لباس گرم و نوشیدنی داغ است.

  • کلیک ها: 5196