Skip to main content

وضعیت رویت پذیری هلال ماه های قمری سال ۱۳۸۶

رویت پذیری هلال ماه های قمری سال ۱۳۸۶
رویت پذیری هلال ماه های قمری سال ۱۳۸۶

رویت هلال ماه علم بررسی آغاز و پایان ماه قمری است. یک رویت گر هلال ماه به کمین هلالی باریک می نشیند تا آن را از پس افقی خوب و تمیز یا حتی از لابه لای غبار و آلودگی های مختلف شکار کند. رویت هلال ماه را می توان از دو نگاه بررسی کرد؛
۱) با چشم غیرمسلح
۲) با چشم مسلح
با توجه به اینکه در اکثر جوامع دنیا رویت هلال را با ابزار رصدی پذیرفته و حتی در مورد رویت جوان ترین هلال ماه نیز رقابت تنگاتنگی وجود دارد، لذا نگارنده بدون وارد شدن در بحث فقهی آن فقط از دید علمی به بررسی هلال ماه های شامگاهی (بعد از مقارنه) و هلال صبحگاهی (قبل از مقارنه) سال ۱۳۸۶ پرداخته است. هر چند تمام هلال ها از نظر نگارنده حائز اهمیت هستند، اما در این مقاله سعی شده به هلال های مهم و بحرانی توجه بیشتری مبذول شود.

وضعیت رویت پذیری هلال ماه های قمری سال ۱۳۸۶
وضعیت رویت پذیری هلال ماه های قمری سال ۱۳۸۶

رویت هلال ماه علم بررسی آغاز و پایان ماه قمری است. یک رویت گر هلال ماه به کمین هلالی باریک می نشیند تا آن را از پس افقی خوب و تمیز یا حتی از لابه لای غبار و آلودگی های مختلف شکار کند. رویت هلال ماه را می توان از دو نگاه بررسی کرد؛
۱) با چشم غیرمسلح
۲) با چشم مسلح
با توجه به اینکه در اکثر جوامع دنیا رویت هلال را با ابزار رصدی پذیرفته و حتی در مورد رویت جوان ترین هلال ماه نیز رقابت تنگاتنگی وجود دارد، لذا نگارنده بدون وارد شدن در بحث فقهی آن فقط از دید علمی به بررسی هلال ماه های شامگاهی (بعد از مقارنه) و هلال صبحگاهی (قبل از مقارنه) سال ۱۳۸۶ پرداخته است. هر چند تمام هلال ها از نظر نگارنده حائز اهمیت هستند، اما در این مقاله سعی شده به هلال های مهم و بحرانی توجه بیشتری مبذول شود.

وضعیت رویت پذیری هلال شامگاهی ماه های قمری سال ۱۳۸۶

▪ هلال ماه ربیع الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۶هجری شمسی مطابق با ۱۸ آوریل ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۲۹ ربیع الاول ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه جمادی الاولی ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶هجری شمسی مطابق با ۱۷ مه ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۲۹ ربیع الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیر مسلح به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه جمادی الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۵ ژوئن ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۲۹ جمادی الاولی ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در شمال، مرکز، حدود جنوب، شمال غربی، غرب و جنوب غربی ایران با دوربین های قوی ۱۵۰+۴۰ و در مناطق شرق و شمال شرق با تلسکوپ و در منتها الیه جنوب و همچنین در جزایر همیشه ایرانی خلیج فارس با تلسکوپ های قوی قابل رویت و در جنوب شرقی ایران با ابزارهای قوی احتمال رویت آن ضعیف خواهد بود. به عنوان مثال در شهر سراوان زمانی که خورشید ۵ درجه زیر افق قرار دارد و این حالت بهترین زمان برای رویت هلال های بحرانی است جدایی زاویه یی کمی بیش از حد تجربی دانژون است و از سن ماه حدود ۱۱ ساعت و ۵۴ دقیقه می گذرد.

▪ هلال ماه رجب ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۴جولای ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۳۰ جمادی الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه شعبان ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۴ آگوست ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۳۰رجب ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح به آسانی رویت خواهد شد. لازم به ذکر است هلال ماه شعبان در شامگاه ۲۹ رجب ۱۴۲۸ در هیچ نقطه یی از ایران با چشم مسلح رویت نخواهد شد.
بدیهی است رویت نشدن این نوع هلال ها حکایت از آن دارد که حد تجربی دانژون می تواند همان ۷ درجه یی باشد که آندره دانژون دانشمند مشهور فرانسوی و یکی از استادان مکانیک سماوی با رصدهای متوالی به آن حد رسیده و تا به امروز نیز کسی موفق به رویت هلال ماهی با جدایی زاویه یی کمتر از۷ درجه نشده است.

▪ هلال ماه رمضان ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۹ شعبان ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در اکثر نقاط ایران مانند شرق، شمال شرقی، شمال، شمال غربی و غرب کشور حتی با تلسکوپ هم به هنگام غروب خورشید رویت نخواهد شد. این هلال فقط در جنوب شرقی، جنوب، و جنوب غربی ایران با دوربین های دوچشمی قوی قابل رویت است. بدیهی است در شامگاه پنجشنبه ۲۲ شهریور هلال ماه با ارتفاعی متوسط اما با درخشندگی زیاد در پهنه ایران با چشم غیرمسلح به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه شوال ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه جمعه ۲۰ مهر ماه ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۲ اکتبر ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۳۰ رمضان ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال فقط در شرق، مرکز، جنوب، غرب و جنوب غربی ایران با دوربین های دوچشمی نسبتاً قوی قابل رویت است. به نظر می رسد این هلال در هیچ نقطه یی از ایران با چشم غیرمسلح قابل رویت نخواهد بود، بدیهی است افرادی که رویت با چشم غیرمسلح را می پذیرند الزاماً می بایستی رمضان را یک روز دیرتر آغاز کرده و یک روز دیرتر به پایان برسانند. بدین صورت که در غروب روز شنبه ۲۱ مهر ماه هلال ماه شوال را با چشم غیرمسلح با ارتفاعی نسبتاً کم اما با درخشندگی زیاد رویت کنند، زیرا ماه های قمری نمی تواند کمتر از ۲۹ روز و بیشتر از ۳۰ روز باشد.

‌▪ هلال ماه ذی القعده ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۱ نوامبر ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۳۰ شوال ۱۴۲۸هجری قمری. این هلال در مناطق شمال شرقی، شمال (مثل تهران) و شمال غربی با ابزار اپتیکی معمولی و در سایر نقاط ایران در شرایط رصدی مناسب مثل داشتن افقی پاک و تمیز با چشم غیرمسلح با ارتفاعی کم و درصد روشنایی نسبتاً بالا قابل رویت است.

▪ هلال ماه ذی الحجه ۱۴۲۸ هجری قمری

در شامگاه سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۳۰ ذی القعده ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح با ارتفاع زیاد و درخشندگی زیاد به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه محرم ۱۴۲۹ هجری قمری

در شامگاه چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۹ ژانویه ۲۰۰۸ میلادی و برابر با ۲۹ دی الحجه ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صفر ۱۴۲۹ هجری قمری

در شامگاه جمعه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۸ فوریه ۲۰۰۸ میلادی و برابر با ۳۰ محرم ۱۴۲۹ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با ارتفاعی زیاد، درخشندگی بالا و مکث بالای ۸۰ دقیقه یکی از ساده ترین هلال هایی است که در سال ۸۶ می توان آن را رویت کرد. ما معتقدیم این هلال شاید نیم ساعت قبل از غروب خورشید با چشم غیرمسلح برای افراد با تجربه و تیزبین قابل رویت باشد، مطوق بودن، ارتفاع زیاد - درخشندگی خوب و مکث بالای این هلال برای کسانی که آشنا به رویت هلال ماه نیستند، این طور تداعی می کند که شب قبل هلال ماه قابل رویت بوده است، در صورتی که این یک اشتباه فاحش است و در شب قبل هلال ماه حتی با ابزار بسیار قوی نیز رویت نمی شده است.

▪ هلال ماه ربیع الاول۱۴۲۹ هجری قمری

در شامگاه ۱۸ اسفند ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۸ مارس ۲۰۰۸ میلادی و برابر با ۲۹ صفر ۱۴۲۹ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح رویت می شود. وضعیت رویت پذیری هلال ماه های قمری سال ۱۳۸۶

 وضعیت رویت پذیری هلال های صبحگاهی ماه های قمری سال ۱۳۸۶

▪ هلال ماه صبحگاهی ربیع الاول ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۷ آوریل ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۲۸ ربیع الاول ۱۴۲۸ هجری قمری. هلال ماه صبحگاهی در هیچ نقطه یی از ایران حتی با ابزار قوی قابل رویت نیست. بدیهی است در صبحگاه روز قبل هلال ضخیم ماه با چشم غیرمسلح در پهنه ایران به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی ربیع الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۶ مه ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی جمادی الاولی ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۴ ژوئن ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۸ جمادی الاولی ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح به راحتی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی جمادی الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه جمعه ۲۲ تیر ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۳ جولای ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۸ جمادی الثانی ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح به راحتی هر چه تمام تر دیده و رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی رجب ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۲ آگوست ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۸ رجب ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح دیده ورویت خواهد شد. به نظر می رسد برای رصد در مناطق غربی کشور لازمه دیدن این هلال با چشم غیرمسلح داشتن افقی نسبتاً تمیز و چشمانی تیزبین لازم است.

▪ هلال ماه صبحگاهی شعبان ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۲۸ شعبان ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در هیچ نقطه یی از ایران حتی با ابزار قوی قابل رویت نیست. بدیهی است در صبحگاه روز قبل هلال ضخیم ماه با چشم غیرمسلح در پهنه ایران به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی رمضان ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه چهار شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۸ رمضان ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم غیرمسلح به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی شوال ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۹ نوامبر ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۸ شوال ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در تمام پهنه ایران با چشم مسلح به آسانی رویت خواهد شد. هر چند این هلال دارای فاز تقریباً مناسبی برای رویت با چشم غیرمسلح است، اما ارتفاع و مکث مناسبی برای رویت با چشم غیرمسلح ندارد. فقط با احتمال بسیار ضعیف این هلال در منطقه جنوب شرقی با چشم غیرمسلح در شرایط رصدی بسیار مناسب قابل رویت است.

▪ هلال ماه صبحگاهی ذی القعده ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۹ دسامبر ۲۰۰۷ میلادی و برابر با ۲۸ ذی القعده ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در هیچ نقطه یی از ایران حتی با ابزار قوی قابل رویت نیست. بدیهی است در صبحگاه روز قبل هلال ضخیم ماه با چشم غیرمسلح در پهنه ایران به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی ذی الحجه ۱۴۲۸ هجری قمری

در صبحگاه سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۸ ژانویه ۲۰۰۸ میلادی و برابر با ۲۸ ذی الحجه ۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در هیچ نقطه یی از ایران حتی با ابزار قوی قابل رویت نیست. بدیهی است در صبحگاه روز قبل هلال ضخیم ماه با چشم غیرمسلح در پهنه ایران به آسانی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی محرم ۱۴۲۹ هجری قمری

در صبحگاه چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۶ فوریه ۲۰۰۸ میلادی و برابر با ۲۸ محرم ۱۴۲۹ هجری قمری. این هلال در اکثر مناطق ایران با ابزار نسبتاً قوی رویت خواهد شد.

▪ هلال ماه صبحگاهی صفر ۱۴۲۹ هجری قمری

در صبحگاه جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۸۶ هجری شمسی مطابق با ۷ مارس ۲۰۰۸ میلادی و برابر با ۲۸ صفر۱۴۲۸ هجری قمری. این هلال در هیچ نقطه یی از ایران حتی با ابزار قوی قابل رویت نیست. بدیهی است در صبحگاه روز قبل هلال ضخیم ماه با چشم غیرمسلح در پهنه ایران به آسانی رویت خواهد شد. 

سید محسن قاضی میرسعید
پژوهشگر هلال ماه و رکورددار جهانی رویت هلال ماه 

  • کلیک ها: 6339