Skip to main content

اختفاي بي نظير قلب العقرب

قمر در عقرب
قمر در عقرب

غروب سی ام خرداد بر فراز افق جنوبی آسمان غوغایی به پاست.ماه وارد صورت فلکی عقرب شده است(در اصطلاح عامه قمر در عقرب شده است).اما قلب تپنده عقرب(درخشانترین ستاره عقرب و یکی از غول های سرخ درخشان آسمان) قصد دارد تا در پس ماه پنهان شود و اختفایی بی نظیر را به نمایش گذارد .

سلام به دوستداران آسمان شب اختفاي بي نظير قلب العقرب

غروب سی ام خرداد بر فراز افق جنوبی آسمان غوغایی به پاست.ماه وارد صورت فلکی عقرب شده است(در اصطلاح عامه قمر در عقرب شده است).اما قلب تپنده عقرب(درخشانترین ستاره عقرب و یکی از غول های سرخ درخشان آسمان) قصد دارد تا در پس ماه پنهان شود و اختفایی بی نظیر را به نمایش گذارد .

حدود ساعت 21:15 قلب العقرب در پس ماه پتهان می شود و در حدود ساعت 23:25 می توانید شاهد اختفایی بی نظیر باشید.در آن هنگام قلب العقرب از سوی دیگر ماه شروع به بیرون آمدن می کند .

این اختفا یکی از پدیده ها ی بسیار جالب این شب هاست.دیدن آن را فراموش نکنید .

 

تا شبی دیگر خداحافظ

  • کلیک ها: 5180