Skip to main content

زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا

زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا
زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا

این شب ها افق غرب صحنه نمایش بی نظیری است.سه سیاره پر نور منظومه شمسی گرد هم آمده اند تا مقارنه های زیبایی را به تصویر کشند . امشب رو به غرب آسمان بایستید تا شاهد زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا باشید.

ادامه مطلب: زهره درخشان ،زحل زیبا و عطارد تیز پا

  • کلیک ها: 7304

اختفاي بي نظير قلب العقرب

قمر در عقرب
قمر در عقرب

غروب سی ام خرداد بر فراز افق جنوبی آسمان غوغایی به پاست.ماه وارد صورت فلکی عقرب شده است(در اصطلاح عامه قمر در عقرب شده است).اما قلب تپنده عقرب(درخشانترین ستاره عقرب و یکی از غول های سرخ درخشان آسمان) قصد دارد تا در پس ماه پنهان شود و اختفایی بی نظیر را به نمایش گذارد .

ادامه مطلب: اختفاي بي نظير قلب العقرب

  • کلیک ها: 5159

این شب ها چه خبر

بارش شهابی شلیاقی
بارش شهابی شلیاقی
آسمان بهار با تمام زیبایی هایش در انتظار شماست. بارش های شهابی یکی از زیباترین پدیده های آسمان هستند.هنگامی که زمین از توده به جا مانده از یک دنباله دار در مدارش به دور خورشید عبور می کند .برخی از این ذرات قصد عبور از جو زمین را خواهند کرد.این ذرات در اثر برخورد به جو می سوزند و آتش بازی زیبایی را به نمایش می گذارند.

ادامه مطلب: این شب ها چه خبر

  • کلیک ها: 5092

شب های اوایل اردیبهشت

چهار قمر بزرگ و پرنورتر مشتری
مشتری و قمرهای زیبایش
این شب ها اگر در جایی بودید که هوا ابری و بارانی نبود میتوانید بلافاصله پس از غروب رو به افق شرقی آسمان بایستید تا شاهد بزرگترین سیاره منظومه شمسی (مشتری) باشید

ادامه مطلب: شب های اوایل اردیبهشت

  • کلیک ها: 6310